O nadačním fondu

Naše poslání

Mrtvice v České republice každoročně postihne přes 50 tisíc lidí, každý den jich v průměru 28 na tuto nemoc zemře. Ačkoli je v tuzemsku pacientům s mrtvicí poskytována špičková péče, která výborně obstojí i v celoevropském srovnání, lékaři jsou mnohdy bezmocní a nemohou zahájit účinnou léčbu.

O tom, zda se člověk zasažený mrtvicí vyléčí úplně, nebo zůstane nehybný, či dokonce zemře, totiž rozhoduje především čas. Po propuknutí příznaků nemoci má člověk jen čtyři a půl, maximálně šest hodin k započetí léčby. Lidé však často tyto příznaky – k těm základním patří pokleslý koutek, ochrnutí končetin a porucha řeči – podcení a k odborníkům dorazí pozdě.

V reakci na tuto skutečnost vznikl Nadační fond Čas je mozek. Učíme širokou veřejnost, jak rozpoznat příznaky mrtvice a současně vysvětlujeme, že nejlepší reakcí je v takovém případě okamžité zavolání záchranné služby. Právě ta může člověku s mrtvicí poskytnout nejrychlejší první pomoc a dopraví ho také do nejbližšího centra se specializací na léčbu mrtvice. Stejně tak upozorňujeme na rizikové faktory mrtvice a provádíme osvětu v médiích, na webu, sociálních sítích i na veřejných akcích. Vzhledem k finanční zátěži, kterou pro pacienty po mrtvici představuje nezbytná rehabilitace, pořádáme dárcovské aktivity. Jejich cílem je finančně ulehčit lidem zasaženým mrtvicí a povzbudit je v boji s následky této choroby.

Výroční zprávy

Jednáme naprosto transparentně a souhrn naší činnosti i finančního hospodaření každoročně předkládáme formou výroční zprávy.

Lidé v nadačním fondu

Ing. Štěpánka Loužecká
Předsedkyně správní rady Nadačního fondu Čas je mozek
Primář MUDr. Aleš Tomek, Ph.D.
Člen správní rady Nadačního fondu Čas je mozek
Předseda Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti ČLS JEP
Profesor MUDr. Miloslav Roček, CSc.
Místopředseda správní rady Nadačního fondu Čas je mozek
Předseda České společnosti intervenční radiologie ČLS JEP

Pro veřejnost

Roadshow

Pravidelně navštěvujeme krajské i oblastní nemocnice po celé České republice, abychom všem zájemcům vysvětlili, jaké jsou příznaky mrtvice a jak na ně správně reagovat. Pro návštěvníky je vždy připraven informační stánek, kde se mohou seznámit s důležitými fakty o mrtvici a dozvědět se, jak a kde všude pomáháme. Zároveň je zájemcům k dispozici nutriční terapeutka, která jim pomocí speciálního přístroje poskytuje analýzu složení těla. Tyto výsledky upozorňují zejména na případné rizikové faktory, které mohou nebezpečí vzniku mozkové mrtvice zvyšovat.

Speciální zastávkou roadshow byla v květnu 2017 akce v Náchodě. Vedle tradičního programu známého z jiných měst byly návštěvníkům k dispozici interaktivní počítačové hry na procvičení mozku. Pomocí krátkých scének se přítomní mohli podívat, jak vypadá nástup mrtvice. Jednotlivé příznaky pak komentovali odborníci. Stejně tak mohli lidé zdarma podstoupit ultrazvukové vyšetření krčních tepen a měření krevního tlaku.

Nadační běh

Běháme, abychom si zasportovali a vybrali finanční prostředky na podporu boje proti mrtvici. Charitativní běhy pořádáme ve větších i menších městech, trasa je zpravidla dlouhá necelé tři kilometry, má minimální převýšení a lze ji zdolat během i chůzí. Na trať se vydávají lékaři, kteří se s mrtvicí setkávají v rámci své profese, akce je však otevřena všem, kdo chtějí podpořit dobrou věc – přidat se tedy můžete i vy! Díky lidem s dobrou vůlí, ať už jde o lékaře nebo běžce z řad široké veřejnosti, se zpravidla podaří vybrat desítky tisíc korun. Výtěžek ze startovného je věnován pacientům po mrtvici a na další osvětovou činnost nadačního fondu.

Pomoc pacientům

Myslíme na lidi, kterým se podařilo mrtvici přežít, musí se však potýkat s těžkými následky tohoto onemocnění. Jejich nelehkou situaci pomáháme zmírnit tím, že jim věnujeme finanční příspěvky na rehabilitaci.

Štěpánce Rytinové z Berouna byly pouhé čtyři roky, když prodělala rozsáhlou mozkovou příhodu. Měla velké poškození mozku, přestala mluvit i chodit a upadala do hlubokých depresí. Její psychický stav se zlepšil až při kontaktu s pejskem. Naplno se pustila do rehabilitačních aktivit, které postupně přijala jako své záliby. Od nadačního fondu Štěpánka obdržela příspěvek na další rehabilitaci v hodnotě 36 100 korun.

Osvětové akce

Soustředíme se na přímé oslovení široké veřejnosti, a to zejména ve dnech, které nám připomínají význam zdraví a upozorňují na zákeřnost mrtvice.

V rámci osvětových akcí se lidé mohou setkat s lékaři a pohovořit s nimi o všem, co je v souvislosti s mozkovou mrtvicí zajímá. Prostřednictvím kvízů a informačních materiálů vysvětlujeme, jak se mrtvice projevuje a jak při rozpoznání příznaků postupovat – tedy okamžitě zavolat rychlou záchrannou službu. Součástí osvěty jsou zpravidla i doprovodné aktivity, jako je například simulace následků mrtvice. Zájemcům tak například fyzioterapeut zatejpuje končetiny, aby se mohli vcítit do role těch, jimž mrtvice přivodila částečné ochrnutí. Pomocí speciálních brýlí, které simulují zrakové vady, pak lidem umožňujeme, aby si na vlastní kůži vyzkoušeli, jaké to je, když člověk v důsledku mrtvice špatně vidí.

Jak nás podpořit

Získáváme finanční příspěvky, z nichž se realizuje osvětová kampaň a také pomoc lidem po mozkové příhodě. Naše aktivity umožňují, aby se zvýšilo všeobecné povědomí o příznacích mrtvice a lidé tak mohli nemoc snadněji identifikovat a správně reagovat. Okamžité přivolání záchranné služby je totiž klíčové, neboť zvyšuje šanci na včasné zahájení léčby. Díky tomu lze člověku zasaženému mrtvicí zachránit život nebo alespoň minimalizovat následky nemoci.

Chcete-li se připojit k naší snaze, oceníme vaši pomoc. Budeme vděční za jakoukoliv finanční podporu, pro odeslání daru využijte bankovní spojení:

Komerční banka 115-4861210227/0100

Informace pro převod finančních prostředků ze zahraničí:

Název: Čas je mozek, nadační fond
Adresa: Na Dolinách 128/36, Podolí, 147 00 Praha
IČO: 06151639
Banka: Komerční banka, Na Příkopě 33/969, 110 00, Praha 1, ČR
Číslo účtu: 115-4861210227/0100
IBAN: CZ07 0100 0001 1548 6121 0227
SWIFT: KOMBCZPPXXX

Rovněž uvítáme, když se stanete příznivcem naší facebookové stránky a budete sdílet informace o mrtvici i o aktivitách nadačního fondu. Každý by měl vědět, že Čas je mozek!

Naši partneři

Amabasadoři

Zuzana Slavíčková

Vedla aktivní život a pravidelně sportovala, mrtvice však Zuzanu Slavíčkovou nečekaně zasáhla v pouhých pětadvaceti letech. Včasné poskytnutí odborné péče jí zachránilo život. Od lékařů se následně dozvěděla, že na levou část zorného pole zůstane doživotně slepá a na vlastní nohy se při pravidelném cvičení postaví do dvou let. S tím se ale nesmířila a díky poctivě prováděným rehabilitacím vstala z vozíčku mnohem dříve – už za jeden měsíc. Po dvou letech od mrtvice se navíc rozhodla, že chce mít dítě. Těhotenství jí lékaři rozmlouvali, obávali se totiž rizika trombózy, které v jiném stavu stoupá. Zuzana si tak po celou dobu těhotenství musela píchat injekce s lékem na ředění krve. Kromě této komplikace a běžných ranních nevolností ale proběhlo devět měsíců bez potíží a porodila zdravou holčičku.

Dodnes se Zuzka musí pravidelně věnovat rehabilitaci a v důsledku vadného zraku má místy potíže s pohybem a orientací. Svým optimismem a bojovností je ovšem inspirací dalším lidem, kteří se potýkají s následky této zákeřné nemoci. Účastní se proto akcí Čas je mozek a o své zkušenosti s mrtvicí hovoří také v médiích.

Partnerské instituce

Kontakty

Nadační fond Čas je mozek
Na dolinách 128/36, 147 00 Praha 4 – Podolí
Bankovní spojení: 115-4861210227/0100

Kontaktní osoba: Ing. Štěpánka Loužecká
Mobil: 725 472 182
E-mail: nf@casjemozek.cz

Informace o mrtvici: www.casjemozek.cz